DKK 350,00

Årskonference 2019

28.03.2019 kl. 08:30 Københavns Universitet, København K
Køb billet

Billetsalget er slut

 

DKK 350,00

Psykisk arbejdsmiljø - Hvad er det vi (stadig) ikke forstår?

Konferencen er desværre udsolgt. Hvis du gerne vil med, kan du skrive til info@arbejdsliv.org. Det kan være, at vi får afbud og dermed kan finde plads til dig alligevel.


Psykiske belastninger har været en anerkendt udfordring siden vedtagelsen af BST i 1978, og lige siden har psykisk arbejdsmiljø været et omdiskuteret begreb blandt politikere, forskere, praktikere, arbejdsmarkedets parter og myndigheder.

Alligevel viser forskningen, at danske arbejdstagere aldrig har været mere udfordrede af belastningssymptomer end nu. Statens Institut for Folkesundhed fortæller, at 1400 mennesker dør årligt af stress. Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmlijø konkluderede i 2016, at 15,6% af de ansatte ofte eller hele tiden oplever sig stressede. Udviklingen sker på trods af, at der forskes, udvikles og forebygges nationalt, arbejdsmarkedspolitisk og lokalt organisatorisk som aldrig før. Troels Lund Poulsen konkluderede i 2016, at “Arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl! Kort og godt.” En konklusion, der medførte nedsættelsen af ekspertudvalget, som netop er kommet med sine anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

På CSAs årskonference 2019 vil vi stille skarpt på det psykiske arbejdsmiljø. Vi vil undersøge begrebet fra forskellige vinkler, ligesom vi forhåbentlig kan inspirere til nye praktiske løsninger. Udfordringen skaber blandt andet følgende spørgsmål:

  • Hvorfor bliver psykisk arbejdsmiljø ved med at være så stor en udfordring?
  • Er ‘psykisk arbejdsmiljø’ det rigtige begreb til at løse udfordringerne?
  • Må vi nuancere og måske helt ændre vores forståelse af stress, før vi for alvor kan arbejde forebyggende med problemstillingen?
  • Hvilken viden har særligt arbejdsmiljørepræsentanter og ledere brug for, for at kunne håndtere det psykiske arbejdsmiljø?
  • Har vi det nødvendige juridiske system i forhold til arbejdsskadeerstatninger og påbud?

Disse spørgsmål, og mange flere, vil vi tage op på CSAs årskonference 2019.

Velkommen til konference!


Program

08:30

-

09:00

Ankomst og registrering

Mød de andre deltagere over en croissant og kaffe

09:00

-

09:20

Velkomst

Præsentation af årets tema og værtssted samt posters

09:20

-

10:05

“Psykisk arbejdsmiljø- et tilbageblik på de udfordringer vi står overfor”

Klaus T. Nielsen

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

10:05

-

10:45

Årets postermarked - med kaffe

CSA præsenterer temaerne for årets posters fra speciale- og Ph.D.-studerende indenfor arbejdsliv og arbejdsmiljø

10:45

-

11:30

“Det vi ikke kan tale om i arbejdsfællesskaber, har vi ondt af...”

Mille Mortensen

Institut for Psykologi, Københavns Universitet

11:30

-

12:30

Frokost

12:30

-

14:00

Workshops

I workshoppene inviterer vi deltagerne til nogle spændende diskussioner om psykisk arbejdsmiljø. Opdateret program med workshops udsendes hurtigst muligt.

14:00

-

14:15

Pause

14:15

-

15:00

“Alvorlige begrænsninger i indsatserne omkring psykisk arbejdsmiljø”

Yun Ladegaard

Institut for psykologi, Københavns Universitet

15:00

-

15:10

Kaffepause med kage

15:10

-

15:55

“Når personligheden gøres til genstand for målinger i arbejdslivet”

Malene Friis Andersen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

15:55

-

16:00

Afrunding og på gensyn

Kl. 16 - 18 er der øl og vand for de, som vil snakke videre.

Kl. 18 er der generalforsamling i Center for Studier i Arbejdsliv


Workshops

Workshop 1: Meditation og ikke-handling som forebyggelse når organisationer er under forandring - ved Mads Autrup

Workshop 2: Kritiske perspektiver på psykisk arbejdsmiljø - ved Peter Olsén og Birger Steen Nielsen

Workshop 3: Guldkorn eller glasskår? - ved Ole H. Sørensen

Workshop 4: Ud af sidevognen og over på tandemcyklen - ved Christine Ipsen 

Workshop 5: Hvorfor vil vi hellere behandle end at forebygge – mangler der sammenhænge imellem indsatserne? - ved Hans Jørgen LimborgBeskrivelse af de enkelte keynotes og worshops kan ses på www.arbejdsliv.org